Spojená škola - Gymnázium , Železničná 5, 987 01 Poltár
 
Hlavná stránka
   

Oznam:

V druhom kole prijímacích skúšok na školský rok 2015/2016  máme voľné miesta v štvorročnom študijnom odbore Gymnázium.

 

Kto sme?

Menšia stredná škola v Poltári, poskytujeme všeobecné vzdelanie vhodné pre štúdium na ľubovoľnej Vysokej škole.

 

 

Čo ponúkame?

 • Náš absolvent získa:
  • úplne všeobecnovzdelávacie vzdelanie s maturitou,
  • znalosť dvoch cudzích jazykov,
  • základy ekonomiky,
  • právne povedomie,
  • zručnosti v oblasti IKT,
 • kvalifikovanosť vyučujúcich sa blíži k 100%,
 • menší počet žiakov v triede,
 • možnosť získať jazykové štátnice.

 

photo

Štvrtok 15. 11. 2018