• PROJEKT COMENIUS

     •      Medzinárodné projekty umožňujú žiakom spoznávať cudzie krajiny, cestovať, zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch.

           V minulom školskom roku sa Mgr.Július Karásek a Mgr. Milica Jozafová spolu s vyučujúcimi z iných európskych krajín zúčastnili prípravného projektového stretnutia v nemeckom meste Ilmenau. Navrhli sme tému, naplánovali stretnutia na dva školské roky, rozpracovali podrobnosti. Projekt bol schválený šiestim európskym krajinám. Okrem Gymnázia v Poltári sú zapojené školy z Nemecka, Holandska, Švédska, Nórska a Talianska.

          Téma nášho nového projektu je „Európa pod jedným Slnkom“. Projektu sa venujeme z rôznych pohľadov, využívame medzipredmetové vzťahy. Týka sa fyziky, chémie, biológie, geografie, informatiky, ekológie, mytológie, náboženskej a etickej výchovy, hudobného a výtvarného umenia. Komunikácia prebieha cez etwinning v cudzích jazykoch. Každá škola zasiela návrhy na logo projektu, prezentácie o škole a regióne, vytvárame medzinárodný slovník, pripravujeme sa na prácu v zmiešaných medzinárodných tímoch.

           Slnko nepozná geografické hranice, ani iné obmedzenia. Budeme cestovať na slnečných lúčoch, ale aj reálne. Prvé spoločné stretnutie žiakov a učiteľov bude v apríli 2013 v Štokholme.

      Mgr. Milica Jozafová

       

     • OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA - KRAJSKÉ KOLO

     •  

           14. februára 2013 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku v Banskej Bystrici. V kategórii 2C zvíťazila žiačka 4.A triedy Spojenej školy- Gymnázia v Poltári Julia Maria Schönberger. V tejto kategórii súťažia germanofónni žiaci, ktorí žili dlhšiu dobu v nemecky hovoriacej krajine, alebo majú nemecky hovoriacich rodičov.

           Prvé miesto v kraji znamená postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v marci 2013 v Bratislave. Julii prajeme veľa úspechov!

      Mgr. Milica Jozafová

       

     • LYŽIARSKY VÝCVIK

     • Trinásteho januára sme nedočkavo nastupovali do autobusu, ktorý mal namierané do Tatier. Do kufra sa ukladali posledné lyže a rodičia divo mávali svojim deťom. Lyžiarsky kurz sa mohol začať!
      Mali sme krátku zastávku v obchodnom dome Max, no potom sme sa museli ponáhľať na večeru. Detský raj v Tatranskej Lesnej ubytúva študentov Gymnázia z Poltára už niekoľko rokov.

      Vybalili sme sa, navečerali a potom nasledovala porada, ktorá bude každý deň v približne rovnakom čase. Hlavný organizátor, pán profesor Urda, nás oboznámil s priebehom ďalšieho dňa a určil službu a vedúceho na zajtrajšok. Keď sa porada skončila, mohli sme ísť späť na izby, kde sme trávili väčšinu času s našimi kamarátmi a spolužiakmi. Budíček bol každý deň o siedmej, nasledovali raňajky a hor sa na vlek!

      Bachledova dolina sa stala neodbytnou súčasťou nášho gymnázia, keďže sa tam chodíme lyžovať každý rok. Rozdelili nás do družstiev a vedúci nás oboznámili, kde a dokedy sa budeme lyžovať. Ako vždy, tak aj tento rok sa vytvorili tri skupiny.

      Druhý deň sa opakovala tá istá rutina, avšak väčšina lyžiarov sa presunula na vedľajší svah - na Jezersko - a aj z „nelyžiarov“ sa pomaličky stávali plnohodnotní lyžiari. Večer sme mali prvú diskotéku.

      V stredu sme mali voľný deň, takže všetko sa posunulo. Budíček, raňajky, odchod. Tentoraz do Aquacity v Poprade, kde si na svoje prišiel každý. Poobede sme opäť išli do Maxu a cestou do ubytovne sme sa zastavili v Starom Smokovci.

      Vo štvrtok a v piatok sme sa vrátili do zabehnutého kolobehu lyžovania. V piatok, hneď po tom, ako sme sa vrátili z lyžovačky, sme si dobalili posledné veci a premiestnili sa do jedálne, kde sa vyhodnocovala dnešná súťaž a najkrajšie izby. Odmenami boli chutné torty a čokolády! Potom sme sa už ale museli pobrať do autobusu a vyraziť na nie krátku cestu domov. V Poltári sme boli okolo siedmej a všetci rodičia tam na nás už čakali.

      Bolo nám ľúto, že tento lyžiarsky kurz bol pre nás ako triedu posledný, no páni profesori Urda a Oravec nám pobyt v Tatrách urobili nezabudnuteľným. A za to sme im veľmi vďační!

       

     • JAZYKOVÁ SÚŤAŽ

     • Posledný vyučovací deň pred Vianočnými prázdninami študenti nemajú veľkú chuť do učenia. Tento termín sme preto opäť využili na usporiadanie už tretieho ročníka jazykovej súťaže. Popri zábavnom súperení si študenti Gymnázia v Poltári prakticky overili svoje zručnosti v anglickom a nemeckom jazyku. Slovná zásoba, vedomosti z reálií, pohotové reagovanie na vizuálne podnety či obľúbená časť „Aktivity,“ prevetrali  znalosti všetkých ročníkov v oboch jazykoch. Sme radi, že sa táto súťaž u nás stala už tradíciou. Menším prekvapením boli výsledky, ktoré potvrdili, že najstarší študenti nemusia byť automaticky vedomostne najzdatnejší.

      Vyhodnotenie 3. ročníka jazykovej súťaže je nasledovné:

      1. miesto  -  Septima
      2. miesto  -  4. A
      3. miesto  -  1.A
      4. miesto  -  2.A 

       

       

     • Každoročný volejbalový turnaj

     • Každý rok, v čase blížiacich sa vianočných prázdnin, naše gymnázium organizuje volejbalový turnaj. Aj tentokrát sme sa nevedeli dočkať. Bez meškania sme vytvorili štyri družstvá (Number one, Unga Bunga, Buzitka a Koťatá), ktoré hrali systémom každý s každým. Na turnaji sa zišla skvelá partia a všetci sme sa navzájom povzbudzovali. Každý sa počas zápasu skvelo zabával. Žiaci a ani učitelia nešetrili smiechom. O vtipné momenty tiež nebola núdza. Hralo sa uvoľnene, pretože na tom, kto zvíťazí alebo kto skončí na poslednom mieste, vôbec nezáležalo. Toto športovo – zábavné podujatie predstavovalo hlavne perfektné odreagovanie, uvoľnenie a pobavenie pre žiakov aj pre učiteľov, ktorí aspoň na chvíľu zabudli na svoje povinnosti a problémy. Aj keď sme boli fyzicky vyčerpaní, boli sme šťastní a spokojní. Na každého hráča čakala sladká odmena. Atmosféra tohoročného predvianočného volejbalu bola jednoducho fantastická. A už teraz sa tešíme na ten budúcoročný.

      Radka Garajová (2. A)

       

     • Literárny Lučenec

     • „LITERÁRNY LUČENEC“

      Prinášame vám ukážku z poviedky, ktorej autorka je naša žiačka Timea Katreniaková z 2. A. So svojou poviedkou sa  zúčastnila VI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec“, ktorú vyhlásila Novohradská knižnica Lučenec. Timea sa umiestnila na 3. mieste v II. kategórii. Jej próza bola vybraná zo 194 prác. Vyhodnotenie súťaže a odmeňovanie vecnými cenami sa uskutočnilo 14. novembra 2012 v obradnej sále Mestského úradu v Lučenci za účasti primátorky mesta pani A. Pivkovej a odbornej poroty. Najlepšie práce boli vydané v zborníku menovanej knižnice a sú sprístupnené aj na webe.

      Vo dverách zaštrkotali kľúče a o dve minúty stál v kuchyni Peter. Jana sa naňho zahľadela. Bol krásny. Všetky ženy si mohli na ňom oči vyočiť. Dlhšie hnedé vlasy mu zakrývali časť z naozaj nádherných hnedých očí. Mal vyšportovanú postavu a hoci zarábal veľké peniaze, nikdy sa nevyvyšoval.

      „Toto je nič?“ uškrnula sa Jana a ukázala na jogurt.

      „Miláčik, nie každému stačí tak málo ako tebe.“ Peter sa na ňu láskavo usmial a pobozkal ju. Tašku s nákupom položil na stôl a začal vyberať jej obsah.

      „Netreba ťa odviezť?“

      „Pôjdem svojím autom. Neviem, o koľkej tam skončím, no o tretej mám stretnutie s babami. Možno medzitým prídem domov a možno nie. Neviem.“

      „Dúfam, že do šiestej to všetko stihneš. Máme rezervovaný stôl v reštaurácii a čaká ťa prekvapenie,“ tajomne sa usmial.

      „Aké prekvapenie?“ Jane zažiarili oči radosťou. Vyskočila na rovné nohy a pozrela sa Petrovi priamo do očí.

      „Uvidíš večer,“ Peter ju pohladil po líci, no potom sa pozrel na hodiny zavesené na stene, „potom sa  ti ozvem. Teraz už musím letieť. Pá.“